Modelový diagram rádiokomunikačnej siete používanej Policajnými zložkami, ktorý prepája konvenčné a trunkové rádiokomunikačné systémy


Vojvodské riaditeľstvo polície v meste Gorzów Wielkopolski

Systém zahŕňa 26 dispečerských stredísk na rôznych organizačných úrovniach polície v Lubuskom vojvodstve, ktoré sú vzájomne prepojené.

Naše riešenie v tomto prípade umožnilo vybudovanie rozsiahlej rádiovej siete pokrývajúcej celý región.

Pri budovaní siete sme využili už existujúcu zákazníkovu infraštruktúru založenú na zariadeniach NetPerformer v kombinácii s protokolmi Q.SIG (audio) a Frame Relay (dáta). Vzájomné prepojenie všetkých systémov Multikom v jednu sieť robí akúkoľvek základňovú rádiostanicu zapojenú do systému trvale alebo dočasne dostupnou pre ktorúkoľvek dispečerskú konzolu.

V roku 2012 sme sieťové pripojenia úspešne prepojili z pôvodnej konfigurácie na novú, ktorá využíva paketovú sieť IP OST112.

Počas nasledujúcich rokov bol systém doplnený o rozhranie IP pre sieť rádiových opakovačov fungujúcich v štandarde DMR.


Riaditeľstvo metropolitnej polície vo Varšave

Systém bol operatívne vytvorený a využívaný ako základná komunikačná platforma pre príslušníkov polície prítomnej na Národnom štadióne vo Varšave počas majstrovstiev Európy vo futbale v roku 2012.

Jeho hlavným cieľom bolo zabezpečiť integráciu všetkých rádiových systémov, ktoré zákazník počas turnaja EURO 2012 používal, tj. konvenčných rádiových sietí, EDACS a TETRA. Využiteľnosť konzoly UNIKOM 7 bola značne rozšírená o možnosti a funkcie, ktoré ponúka trunková sieť EDACS.

Najväčšou výzvou celého projektu bol obmedzený čas: na inštaláciu a plné spustenie systému boli k dispozícii len dva týždne. To dokazuje našu flaxibilitu a schopnosť rýchlo a správne reagovať na požiadavky zákazníka.

V súčasnej dobe sa na území, ktoré spravuje polícia hlavného mesta, postupne uvádza do prevádzky niekoľko ďalších systémov Multikom, ktoré budú súčasťou siete, ktorá bude umožňovať vzájomné využívanie zdrojov medzi jednotlivými pracoviskami.


Vojvodské riaditeľstvo polície v Lubline

Tento projekt bol svojím rozsahom a použitými riešeniami porovnateľný s projektom realizovaným pre zložky štátnej polície v Lubuskom vojvodstve. Systém zahŕňa 25 nezávislých dispečerských systémov Multikom 2, ktoré podporujú konvenčné rádiovej siete a tiež telefóniu za pomoci rozhrania CTI.

Pracovníci dispečerského centra majú prístup k akejkoľvek základni na území celého vojvodstva. Pôvodne sa pre sieťové pripojenia medzi autonómnymi systémami využívali protokoly založené na zariadeniach NetPerformer (Q.SIG + Frame Relay).

V roku 2012 došlo k prepojeniu na sieť OST112 a jednotlivé okresné systémy boli doplnené o rozhranie pre sieť MOTOTRBO DMR.


Mestská polícia Varšava

Systém, ktorý sme vytvorili pre mestskú políciu vo Varšave, je príkladom dispečerského systému, ktorý integruje trunkovú, digitálne a analógové siete (TETRA, EDACS) spoločne s konvenčnými analógovými sieťami.

Dispečerské centrá môžu nadväzovať hlasovú komunikáciu prostredníctvom sietí TETRA aj EDACS, ako aj prostredníctvom konvenčného (analógového) systému. Veľmi užitočnou vlastnosťou je možnosť dočasne prepájať rôzne rádiokomunikačné systémy. Jednotliví príslušníci mestskej polície tak spolu môžu komunikovať priamo, hoci používajú rádiostanice založené na rozdielnych komunikačných systémoch.

V roku 2014 sme pre varšavskú mestskú políciu nainštalovali nový trunkový systém: Nexedge od firmy Kenwood. Systém Multikom je k Nexedge pripojený pomocou siete IP s využitím protokolu výrobcu spomínaného trunkového systému.

Okrem nadväzovania hlasovej komunikácie umožňuje toto spojenie využívať rôzne špeciálne funkcie systému Nexedge prostredníctvom konzol Multikom, a to vrátane vizualizácie momentálnej polohy volajúceho dispečera na mape konzoly. Údaje o polohe sú navyše prenášané zo systému Multikom prostredníctvom rozhrania API do externej riadiacej / príkazovej aplikácie.