Umožňuje ovládanie rôznych typov rádiostaníc využívajúcich konvenčné analógové siete, ale aj trunkové digitálne a analógové siete ako EDACS, TETRA, MPT1327, DMR, IDAS či NEXEDGE. Hardvér aj softvér boli vyvinuté špeciálne pre tento účel a vyznačujú sa vysokou spoľahlivosťou. Kontroler dokáže ovládať množstvo typov rádiostaníc od rôznych výrobcov. V súčasnej dobe sú, okrem iného, integrované protokoly spoločností Motorola Solutions, Yaesu, Vertex, Kenwood, Icom, SpectraEng, Hytera, Harris, TPRadio, Radmor, atď.

Hardware

Hardvérové ​​riešenie umožňuje inštaláciu dvoch rádiových kontrolerov Minikom IP do štandardného 19″ racku s výškou 1U.

Technológia HOT SWAP a oddelenie konektorov od dosky plošných spojov umožňujú výmenu poškodených komponentov, bez toho, aby pred tým bolo nutné odpojiť prívodné káble alebo odpojiť celý systém od zdroja napájania, čo značne uľahčuje prípadnú údržbu.

 

Ovládanie

Kontrolér je vybavený LCD displejom, stavovými LED diódami, interným reproduktorom a univerzálnym ovládacím tlačidlom. Tieto prvky na čelnom paneli umožňujú rýchlu diagnostiku aktuálneho stavu a indikujú prípadné poruchy kontroleru a riadiacej siete.

Pomocou ovládacieho tlačidla možno vykonať rýchlu konfiguráciu bez nutnosti použitia externého počítača. V prípade potreby možno pripojiť externý mikrofón a s využitím vstavaného reproduktora potom aktívne komunikovať v rámci rádiovej siete, vrátane možnosti prepínať kanál, hovorovú skupinu, meniť hlasitosť, a pod. Servisný režim umožňuje hlasovú komunikáciu medzi kontrolérom a dispečerským pracoviskom cez sieť IP.

 

Administrácia

Kontrolery sú dodávané s administračným softvérom umožňujúcim vzdialenú konfiguráciu a výmenu firmvéru. Monitorovacie funkcie sú rozšírené o interné a externé teplotné čidlo, rádiovú diagnostiku a podporu protokolu SNMP.

Vstavaný kodek VoIP umožňuje použitie rôznych formátov pre prenos hlasu prostredníctvom šírky pásma od 8 kbit / s do 64 kbit / s.

 

Hardvérové ​​vlastnosti

 • Výška racku: 1U pre dva kontrolery
 • HOT SWAP – možnosť výmeny karty kontroleru bez nutnosti odpojenia ovládacích káblov. Možnosť pripojenia externého snímača teploty.
 • 3 všeobecné alarmové vstupy so signalizáciou zmeny ich stavu na dispečerských konzolách
 • Interný reproduktor a konektor pre mikrofón pre miestne ovládanie a servisný intercom

Podporované protokoly

Vstavaný procesor DPS zaisťuje podporu viacerých rádiokomunikačných protokolov bez ohľadu na použitú základňovú rádiostanicu. K dispozícii je celý rad funkcií ako napríklad: kódery / dekódery rôznych rádiových štandardov alebo algoritmus pre meranie zrozumiteľnosti signálu.

V prípade, že je pripojená simplexná rádiová sieť s duplexným účastníkom hovoru (napr. telefón), možno využívať vstavanú funkciu VOX.

 • Simplexnú a duplexnú prevádzku
 • Vstavaný hardvérový kodek VoIP (G.711, G.723, G.726, G.728, G.729)
 • Vstavaný tónový kóder / dekóder CTCSS, DCS, inverzné DCS
 • Vstavaný kóder / dekóder 5-tónovej signalizácie všetkých bežných štandardov (oi. ZVEI, CCIR, EEA, EIA) s možnosťou definície vlastných užívateľských štandardov
 • Vstavaný kóder / dekóder signalizácie STQC systému DSP od firmy Digitex využívaný k vyslaniu poplachového signálu jednotkám dobrovoľných hasičov
 • Vstavaný kóder / dekóder námorného systému digitálneho selektívneho volania (DSC) a systému ATIS využívaného na vnútrozemských vodných cestách
 • Indikácia RSSI (ako v analógovom, tak aj v digitálnom režime) a rozpoznanie úrovne skreslenia reči / šumu
 • Oneskorenie audio signálu u simplex-duplexnej prevádzky, napr. počas hovoru v režime RÁDIO <-> TELEFÓN
 • Lokálny záznam hlasovej komunikácie na pamäťovú kartu

Toto riešenie je obzvlášť vhodné pre:

 • Policajnú stanicu: Lokálna rádiostanica môže byť používaná poverenou osobou v rámci policajnej jednotky a zároveň slúžiť ako vzdialená rádiostanica veliteľstva mestskej polície, napr. za účelom zvýšenia celkového pokrytia stanice pomocou režimu „Voting“ (= výber najlepšieho signálu).
 • Jednotky Hasičského záchranného zboru a jednotky Zboru dobrovoľných hasičov so stálou pohotovostnou službou: Lokálna rádiostanica môže byť používaná obsluhou zodpovednou za prijímanie tiesňových hovorov a vyhlasovanie poplachu a zároveň slúžiť ako vzdialená rádiostanica veliteľstva danej organizačnej jednotky hasičského zboru, napr. za účelom zvýšenia celkového pokrytia danej stanice pomocou režimu „Voting“ (= výber najlepšieho signálu) na danom kanále a ďalej tiež k vyhláseniu poplachu smerom k blízkym jednotkám Zboru dobrovoľných hasičov prostredníctvom rádiového protokolu STQC používaného v prístrojoch DSP firmy Digitex.

V porovnaní so štandardnou verziou Minikom IP Desktop ponúka:

 • Možnosť ovládania lokálnej rádiostanice pomocou stolného mikrofónu (je súčasťou zostavy) a vstavaného reproduktora.
 • Možnosť vedenia interkomovej komunikácie s nadriadeným dispečerským centrom prostredníctvom riadiacej IP siete bez zaťažovanie rádiovej siete.
 • Možnosť pripojenia lokálnej rádiostanice (napr. U Hasičského zboru) na účely upozornenia miestnych posádok z úrovne nadradenej riadiacej stanice (mestské, okresné, atď.).
 • Voliteľný vstavaný napájací zdroj kontroleru a pripojenej základňovej rádiostanice.