V reakcii na podnety od našich zákazníkov sme v roku 2017 predstavili novú verziu kontroleru Minikom IP, ktorú možno nainštalovať priamo na pracovisku obsluhy lokálnej rádiostanice, pričom je zároveň zachovaná možnosť ovládať danú rádiostanicu prostredníctvom konzol UNIKOM napojených na systémy Multikom IP a Multikom 2.