O spoločnosti Elvys

Od svojho vzniku v roku 1991 sa spoločnosť Elvys s.r.o. zaoberá vývojom a výrobou profesionálnych rádiokomunikačných systémov určených predovšetkým pre využitie v prostredí krízového riadenia.

Ponúkame komplexnú škálu riešení, produktov a služieb od jednoduchých kontrolerov analógových rádiostaníc až po rozsiahle digitálne systémy s celoregionálnym pokrytím, integrujúce rozličné komunikačné kanály, napríklad telefónne hovory a rádiovú komunikáciu.

Počas našej viac ako dvadsaťročnej existencie sme realizovali množstvo zákaziek pre verejné orgány ako polícia, armáda či zložky integrovaného záchranného systému, ale aj subjekty pôsobiace v dopravnom či energetickom priemysle. Naše systémy vždy prispôsobujeme konkrétnej zákazke tak, aby spĺňali všetky potreby a požiadavky každého jednotlivého zákazníka. Naším cieľom sú riešenia šité na mieru.

Naše riešenie

Naše produkty a služby umožňujú vytvárať komplexné riešenie pre dispečerské pracoviská. Dokážeme prepájať už existujúce heterogénne komunikačné siete, vhodne ich dopĺňať o moderné prvky a integrovať ich do jednotného funkčného systému.

Poslednou dobou sa čoraz častejšie venujeme dodávkam riešení práve pre už spomínané dispečerské centrá, kde je potrebné zintegrovať rôzne komunikačné systémy tak, aby ich bolo možné riadiť z jedného pracoviska. Klasickým príkladom takýchto projektov sú integrované dispečerské centrá krízového riadenia, ktorých cieľom je v danom meste alebo regióne zvýšiť úroveň bezpečnosti a verejného poriadku a kde je potrebné prepojiť komunikačné siete rôznych organizácií (záchranná služba, polícia, hasičský záchranný zbor, atď.).

Ďalej tiež ponúkame profesionálne služby v oblasti modernizácie a digitalizácie rádiových sietí. Naše integračné nástroje umožňujú plynulý prechod zo starších analógových systémov na moderné digitálne rádiovej siete. Naši zákazníci tak majú možnosť pracovať iba s jednou, plne zintegrovanou platformou, ktorá dokáže splniť všetky ich špecifické požiadavky a zároveň zaručí najvyššiu úroveň spoľahlivosti, ktorá je v oblasti krízového riadenia absolútne zásadná.

Pozícia na trhu

Vďaka vytrvalej snahe neustále sa zlepšovať a rozvíjať, ktorá je pre nás charakteristická už od nášho vzniku, sme sa aj napriek silnej konkurencii zo strany renomovaných zahraničných firiem stali významným dodávateľom na európskom trhu a naša značka si získala renomé.

Pri realizácii obzvlášť náročných projektov spolupracujeme s takými partnermi ako napríklad Siemens, Motorola Solutions, Orange, Alcatel-Lucent, Oracle a mnohými ďalšími, ktorí sa na telekomunikačnom trhu pohybujú už niekoľko rokov.