About Elvys

Od svého vzniku v roce 1991 se rma Elvys s.r.o. zabývá vývojem a výrobou profesionálních radiokomunikačních systémů určených především pro využití v prostředí kritických situací.

Nabízíme komplexní škálu řešení, produktů a služeb od jednoduchých kontrolerů analogových radiostanic až po rozsáhlé digitální systémy
s celoregionálním pokrytím integrující rozličné komunikační kanály, například telefonní hovory a radiovou komunikaci.

Během naší více než dvacetileté existence jsme realizovali množství zakázek pro veřejné orgány jako policie, armáda či složky integrovaného záchranného systému, ale také subjekty působící v dopravním či energetickém průmyslu. Naše systémy vždy přizpůsobujeme konkrétní zakázce tak, aby splňovaly všechny potřeby a požadavky každého jednotlivého zákazníka. Našim cílem jsou řešení šitá na míru.

 

Our Solutions

Naše produkty a služby umožňují vytvářet komplexní řešení pro dispečerská pracoviště. Dokážeme také propojovat již existující heterogenní komunikační sítě, vhodně je doplňovat o moderní prvky a integrovat je do jednotného funkčního systému.

Poslední dobou se čím dál častěji věnujeme do- dávání řešení právě pro již zmíněná dispečerská centra, která potřebují zintegrovat různé komuni- kační kanály tak, aby je bylo možné řídit z jedno- ho pracoviště. Klasickým příkladem takovýchto projektů jsou integrovaná dispečerská centra krizového řízení, jejichž cílem je v daném městě či regionu zvýšit úroveň bezpečí a veřejného pořádku a která tím pádem potřebují propojit komunikační sítě různých organizací (záchranná služba, policie, hasičský záchranný sbor, atd.)

Dále také nabízíme profesionální služby v oblasti modernizace a digitalizace radiových sítí. Naše integrační nástroje umožňují plynulý přechod ze starších analogových systémů na moderní digitální radiové sítě. Naši zákazníci tak mají možnost pra- covat pouze s jednou, plně zintegrovanou platfor- mou, která dokáže dostát všem jejich speci ckým požadavkům a zároveň zaručí nejvyšší úroveň spolehlivosti, která je v oblasti krizového řízení zcela zásadní.

Market position

Díky vytrvalé snaze neustále se zlepšovat a rozvíjet, která je pro nás charakteristická již od našeho vzniku, jsme se i navzdory silné konkuren- ci ze strany zavedených zahraničních rem stali významným dodavatelem na evropském trhu a naše značka si získala renomé.

Při realizaci obzvláště náročných projektů spo- lupracujeme s takovými partnery jako například Siemens, Motorola Solutions, polský Orange, Alcatel-Lucent, Oracle a mnoha dalšími, kteří se na telekomunikačním trhu pohybují již řadu let.