Zdravotnická záchranná služba v Jelenie Górze

V roce 2014 převzalo Centrální dispečerské středisko v Jelenie Górze řízení výjezdových skupin z několika okresů: Jelenia Góra, Kamienna Góra, Lwówek a Lubań.

Dosavadní radiokomunikační systém tehdy ve značně hornaté předmětné oblasti v žádném případě neumožňoval efektivní komunikaci se sanitkami.

Nejlepším způsobem, jak zvýšit radiové pokrytí dané oblasti tak, aby zahrnovalo všechny oblasti nově obsluhované zmíněným dispečerským střediskem, byla instalace nové sítě digitálních radiových opakovačů. Existovala však omezení v oblasti nákladů na hardware, údržbu digitální sítě pro přenos dat s odpovídajícími parametry a také bylo zapotřebí rozšířit spektrum použitelných radiových kanálů.

Pro organizaci, jejímž úkolem je řídit na velikém území až několik desítek výjezdových skupin, z nichž jen část jich je aktivních souběžně, se jako nejlepší řešení ukázalo použití několika vzdáleně řízených základnových stanic vysílajících na již používaných radiových kanálech.

V případě zdravotnické záchranné služby v Jelenie Górze je systém Multikom používán v režimu výběru nejlepšího signálu (Voting). Vzdáleně řízené základnové stanice jsou umístěny tak, aby radiový signál v souhrnu pokrýval celou požadovanou oblast. Systém automaticky rozpozná a vyhodnotí intenzitu signálu přijímaného na určitém kanále a následně vybere tu základnovou stanici, která v daný moment přijímá nejsilnější signál, načež na dispečera přesměruje komunikaci právě z této stanice.

Další výhodou systému Multikom byla možnost integrace s místním trunkovým systémem EDACS využívaným ke koordinaci a spolupráci mezi různými službami či organizacemi zabezpečujícími veřejnou bezpečnost v Jelenie Górze a okolí.

V případě potřeby může být systém rozšířen tak, aby pokrýval i další okolní oblasti.

Železnice Slovenskej republiky

Pro společnost Železnice Slovenskej republiky jsme zrealizovali velice náročný projekt. Zákazník požadoval funkci výběru nejlepšího signálu (Voting), pomocí níž by bylo možné sledovat jedoucí vlak na základě jeho identifikátoru a intenzity radiového signálu.

Navrhli jsme tedy instalaci směrových antén podél tratě ve více než 15 jednotkách základnových stanic. Každá z těchto jednotek může být použita v automatickém režimu „voting“ nebo v otevřeném režimu na jiném kanále. Režim „voting“ je zahájen selektivním voláním konkrétního vlaku. Systém následně automaticky vybere místo s nejsilnějším signálem a přepne základnové stanice podle intenzity signálu a podle přijatého identifikátoru.


Město Wrocław

Momentálně se jedná o náš největší nainstalovaný systém. Zahrnuje přibližně 70 dispečerských konzolí a desítky lokálních základnových radiostanic nejrůznějších typů: Tetra, EDACS, konvenční či DMR. Součástí systému je dále 15 vzdálených radiových lokací využívajících technologii E1 a jedna využívající síťové připojení IP. V rámci projektu byla rovněž vybudována 90 metrová anténní věž.

Systém umožňuje radiovou komunikaci z dispečerského pracoviště, které je sdílené všemi důležitými organizacemi zodpovědnými za veřejný pořádek a bezpečnost ve městě, tedy policií, městskou policií, hasičským sborem, zdravotnickou záchrannou službou, atd. V roce 2013 byl systém rozšířen o další základnové radiostanice a dispečerská střediska pro potřeby MZK Wrocław a prostřednictvím paketové sítě byly též k systému připojeny radiové opakovače DMR Mototrbo společnosti Motorola Solutions pro potřeby wroclawské zdravotnické záchranné služby.

Na začátku roku 2015 byla infrastruktura systému Tetra používaného organizací MZK Wroclaw upravena a dále rozšířena. Pro tento účel bylo použito řešení TetraNode od společnosti Rohill. Systém Multikom byl připojen k infrastruktuře TetraNode prostřednictvím síťového protokolu autora infrastruktury Tetra, firmy Rohill.

Díky tomuto integrativnímu kroku mají nyní konzole systému Multikom přístup k řadě pokročilých funkcí wroclawské Tetry.