Modelové schéma organizace radiokomunikační sítě Hasičského záchranného sboru založené na prvcích systému Multikom.


Vojvodské ředitelství Hasičského záchranného sboru v Poznani

Dispečerský systém Vojvodského záchranného koordinačního střediska (WSKR) v Poznani zahrnuje přes deset dispečerských center a základnové stanice v samotné Poznani a na území Velkopolského vojvodství.

Systém byl postupně rozšířen o další prvky, které jsou propojeny v jednu logickou síť pomocí protokolu IP.

Momentálně se systém, mimo centrálu WSKR v Poznani, skládá z:

  • 2 řídicích a komunikačních vozidel s nezávislými systémy a konzolemi
    v mobilních skříních
  • Dispečerských systémů zavedených na hasičských ředitelstvích v Pile, Koninu, Turku, Kaliszi, Leszně a Wolsztyně, které jsou propojené navzájem a také se samotným vojvodským ředitelstvím prostřednictvím dedikované sítě IP vojvodského ředitelství
  • Rozhraní IP pro síť opakovačů Mototrbo DMR, kterou využívá Centrum krizového řízení Velkopolského vojvodství

Hasičský záchranný sbor v Nowém Sączu

Městské ředitelství Hasičského záchranného sboru v Nowém Sączu využívá systém Multikom ke komunikaci na území okresu Nowy Sącz.

Původní architektura systému, která byla kromě lokálních radiostanic založena na jedné dálkově řízené základnové stanici, byla upravena a nyní využívá několika základnových stanic řízených kontrolery Minikom IP, které fungují v režimu výběru nejlepšího signálu (Voting). Díky této nové architektuře mohou nyní uživatelé sítě snadno komunikovat na území celého okresu.

Jelikož kontrolery základnových radiostanic Minikom IP mají zabudované také kodeky signalizace STQC (tónová signalizace pro aktivaci sirén), celá infrastruktura je také využívána k vyhlašování poplachu jednotkám Sboru dobrovolných hasičů. Jakmile dispečer zvolí konkrétní jednotku, systém automaticky vybere základnovou radiostanici, v jejímž dosahu se daná hasičská jednotka nachází. Kontroler Minikom IP pak na několik sekund přepojí základnovou radiostanici z okresního kanálu na poplašný kanál, odešle poplašnou sekvenci a následně opět přepne na primární okresní kanál.

STQC

Tónové selektivní volání využívané k vyhlášení poplachu jednotkám Sboru dobrovolných hasičů.