Nová řídicí jednotka má v porovnání s dřívějším řešením, systémem Multikom 2, odlišnou logickou architekturu a výrazně lepší přepojovací schopnosti. Jde o takzvaný „softswitch,“ který je zalo­žený na signálových procesorech nejnovější generace a funguje nativně v IP protokolu.

Multikom IP je vybaven konektory pro sběrnice CAN a PCM, což umožňuje jeho použití coby centrální řídicí jednotky karet síťového rozhraní systému Multikom 2.

Do jedné rackové skříně o výšce 1U lze nainstalovat dvojí centrální jednotku a dvě další rozšiřující karty. V případě potřeby rozšíření systému je možné přidat dodatečné rozšiřující sloty pro další karty, které se pustupně připojují jeden na druhý.

Žádné periferie, které se systémem Multikom IP komunikují prostřednictvím IP protokolu, tedy digitální dispečerské konzole, kontrolery lokálních či vzdáleně ovládaných radiostanic, sítě telefonie VoIP nebo sítě digitálních radiokomunikačních systémů (DMR, TETRA, NEXEDGE a jiné), nevyžadují jakékoli rozšiřující karty. Veškeré přepojování hlasu a ovládání probíhá na úrovni centrální jednotky.

Specializované rozšiřující karty

Funkce a možnosti systému Multikom IP lze rozšířit pomocí dvou kategorií rozšiřujících karet:

  • Karty dodatečných signálových procesorů, které zvýší kapacitu systému
  • Specializované rozšiřující karty: například karty s vestavěnými hardwarovými kodeky AMBE určenými pro komunikaci systému Multikom IP s infrastrukturou radiových sítí DMR a NEXEDGE

Zpětná kompatibilita

Když jsme navrhovali nový řídicí systém, jednou z našich priorit bylo zachovat plnou kompatibilitu s prvky staršího řešení Multikom 2.

Nová řídicí jednotka je opatřena výstupními konektory pro hlasový tok (PCM) a řídicí sběrnici (CAN), což umožňuje připojení a ovládání veškerých karet rozhraní známých ze systému Multikom 2.

Tím pádem je možné sáhnout rovnou po nových řídicích jednotkách, je-li potřeba rozšířit již fungující systém Multikom 2, a nebo využít některých karet systému Multikom 2 při budování nových systémů, jejichž součástí mají být i komunikační kanály fungující na jiné bázi, než je IP protokol:

 

  • Karty ISDN telefonie
  • Karty E1 pro řízení základnových stanic
  • Řídicí karty lokálních radiostanic
  • Jiné karty síťového rozhraní využívané v systému Multikom 2

Zadní panel skříně Multikom IP

Další funkce

Patch / Interconnect Soubor přímých spojení mezi dostupnými zdroji: radiostanice – radiostanice, radiostanice – telefon, analogová radiostanice – digitální radiostanice.
Sdílení zdrojů Možnost přidělování přístupu ke vzdálené stanici sousednímu systému.

 

Výběr nejlepšího signálu (Voting) Provozní režim rádiové sítě na jednom společném kanálu s automatickým výběrem základnové stanice, která přijímá nejsilnější signál.

Integrace s externími aplikacemi

Jedním z nejčastějších a nejvýraznějších požadavků ze strany našich zákazníků je integrace s externími aplikacemi a možnost přístupu k jejich funkcím prostřednictvím dispečerské konzole. Typickým příkladem jsou protokolovací systémy, které zaznamenávání veškerou komunikaci dispečera. Standardní součástí konzole je proto softwarový modul umožňující přístup k nedávné, jakož i ke starší archivované komunikaci dispečera a její přehrátí či kopírování.

Systém Multikom umožňuje případné využití funkcí konzolí i samotného systému Multikom prostřednictvím externích aplikací. Pro tento účel je definován protokol API, který popisuje použití všech dostupných funkcí jak konzoly, tak systému Multikom.

Praktickým příkladem takovéhoto využí je použití systému Multikom za účelem vzdáleného spuštění poplašných sirén dobrovolných hasičů prostřednictvím hasičské aplikace SWD.