Umožňuje ovládání různých typů radiostanic využívajících jak konvenční analogové sítě, tak trunkové digitální a analogové sítě jako EDACS, TETRA, MPT1327, DMR, IDAS či NEXEDGE.

Hardware i software byly vyvinuty speciálně pro tento účel a vyznačují se vysokou spolehlivostí. Kontroler dokáže ovládat celou řadu radiostanic od různých výrobců. V současné době jsou, mimo jiné, integrovány protokoly společností Motorola Solutions, Yaesu, Vertex, Kenwood, Icom, SpectraEng, Hytera, Harris, TPRadio, Radmor, atd.

Hardware

Hardwarové řešení umožňuje instalaci dvou radiových kontrolerů Minikom IP do standardního 19“ racku o výšce 1U.

Technologie HOT SWAP a oddělení konektorů od desky plošných spojů umožňují výměnu poškozených komponentů, aniž by před tím bylo nutné vypojit přívodní kabely a nebo odpojit celý systém od zdroje napájení. Tím pádem je značně usnadněna případná údržba.

 

Místní ovládání

Kontroler je vybaven LCD displejem, stavovými LED diodami, interním reproduktorem a univerzálním ovládacím knoflíkem. Tyto prvky na čelním panelu umožňují rychlou diagnostiku aktuálního stavu a indikují případné poruchy kontroleru a řídicí sítě.

Pomocí ovládacího knoflíku lze provést rychlou konfiguraci bez nutnosti použití externího počítače. V případě potřeby lze připojit externí mikrofon a s využitím vestavěného reproduktoru pak aktivně komunikovat v rámci radiové sítě, včetně možnosti přepínat kanál, hovorovou skupinu, měnit hlasitost, apod. Servisní režim umožňuje hlasovou komunikaci mezi kontrolerem a dispečerským pracovištěm přes síť IP.

 

Administrace

Kontrolery jsou dodávány s administračním soft­warem umožňujícím vzdálenou konfiguraci a výměnu firmwaru. Monitorovací funkce jsou rozšířeny o interní a externí teplotní čidlo, radiovou diagnostiku a podporu protokolu SNMP.

Vestavěný kodek VoIP umožňuje použití různých formátů pro přenos hlasu prostřednictvím šířky pásma od 8 kbit/s do 64 kbit/s.

 

Hardwarové vlastnosti

 • Výška racku: 1U pro dva kontrolery
 • HOT SWAP – možnost výměny karty kontroleru bez nutnosti odpojení ovládacích kabelů. Interní a možnost připojení externího snímače teploty
 • 3 obecné alarmové vstupy se signalizací změny jejich stavu na dispečerských konzolích
 • Interní reproduktor a konektor pro mikrofon pro místní ovládání a servisní intercom

Podporované protokoly

Vestavěný procesor DPS zajišťuje podporu více radiokomunikačních protokolů bez ohledu na použitou základnovou radiostanici. K dispozici je celá řada funkcí jako například: kodéry / dekodéry různých radiových standardů nebo nebo alg­­ritmus pro měření srozumitelnosti signálu.

V případě, že je připojena simplexní radiová síť s duplexním účastníkem hovoru (např. telefon), lze využívat vestavěnou funkci VOX.

 • Simplexní a duplexní provoz
 • Vestavěný hardwarový kodek VoIP (G.711, G.723, G.726, G.728, G.729)
 • Vestavěný tónový kodér/dekodér CTCSS, DCS, inverzní DCS
 • Vestavěný kodér/dekodér 5-tónové signalizace všech běžných standardů (mj. ZVEI, CCIR, EEA, EIA) s možností definice vlastních uživatelských standardů
 • Vestavěný kodér/dekodér signalizace STQC systému DSP od firmy Digitex využívaný k vyslání poplašného signálu jednotkám dobrovolných hasičů.
 • Vestavěný kodér/dekodér námořního systému digitálního selektivního volání (DSC) a systému ATIS využívaného na vnitrozemských vodních cestách
 • Indikace RSSI (jak v analogovém, tak v digitálním režimu) a rozpoznání úrovně zkreslení řeči/šumu
 • Zpoždění audio signálu u simplexo-duplexního provozu, např. během hovoru v režimu RÁDIO <-> TELEFON
 • Lokální záznam hlasové komunikace na paměťovou kartu

Toto řešení je obzvláště vhodné pro:

 • Policejní stanice: Lokální radiostanice může být používána pověřenou osobou v rámci policejní jednotky a zároveň sloužit jako vzdálená radiostanice velitelství městské policie, např. za účelem zvýšení celkového pokrytí stanice pomocí režimu „Voting“ (= výběr nejlepšího signálu).
 • Jednotky Hasičského záchranného sboru a jednotky Sboru dobrovolných hasičů se stálou pohotovostní službou: Lokální radiostanice může být používána obsluhou odpovědnou za přijímání tísňových hovorů a vyhlašování poplachu a zároveň sloužit jako vzdálená radiostanice velitelství dané organizační jednotky hasičského sboru, např. za účelem zvýšení celkového pokrytí dané stanice pomocí režimu „Voting“ (= výběr nejlepšího signálu) na daném kanále a dále také k vyhlášení poplachu směrem k blízkým jednotkám Sboru dobrovolných hasičů prostřednictvím radiového protokolu STQC používaného v přístrojích DSP firmy Digitex.

V porovnání se standardní verzí Minikom IP Desktop nabízí:

 • Možnost ovládání lokální radiostanice pomocí stolního mikrofonu (je součástí sestavy) a vestavěného reproduktoru.
 • Možnost vedení interkomové komunikace s nadřízeným dispečerským centrem prostřednictvím řídicí IP sítě bez zatěžování rádiové sítě.
 • Možnost připojení lokální radiostanice (např. u Hasičského sboru) za účelem upozornění místních posádek z úrovně nadřazené řídicí stanice (městské, okresní, atd.).
 • Volitelný vestavěný napájecí zdroj kontroleru a připojené základnové radiostanice.