Umożliwia sterowanie wieloma typami radiotelefonów pracujących w konwencjonalnych sieciach analogowych oraz sieciach trankingowych analogowych i cyfrowych: EDACS, TETRA, MPT1327, DMR, IDAS, NEXEDGE. Sprzęt i oprogramowanie stworzone specjalnie w tym celu zapewnia najwyższą możliwą niezawodność. Kontroler może sterować radiotelefonami różnych producentów. Obecnie są zaaplikowane protokoły m. in. firm: Motorola Solutions, Yaesu, Vertex, Kenwood, Icom, SpectraEng, Hytera, Harris, TPRadio, Radmor i innych.

Sprzęt

Kontroler Minikom IP jest produkowany w postaci modułów instalowanych w kasecie 19’’ o wysokości 1U. W jednej kasecie mieszczą się 2 kontrolery Minikom IP.

Technologia HOT SWAP oraz oddzielenie konektorów przyłączeniowych od obwodu drukowanego umożliwia wymianę uszkodzonego elementu bez potrzeby odłączania kabli przyłączeniowych lub odłączenia źródła zasilania. Znakomicie ułatwia to prowadzenie prac serwisowych.

 

Obsługa lokalna

Kontroler wyposażony jest w wyświetlacz LCD, diody sygnalizujące jego stan, wewnętrzny głośnik i uniwersalne pokrętło sterujące. Te elementy panelu przednim umożliwiają szybką diagnostykę aktualnego stanu i sygnalizują ewentualne błędy pracy kontrolera i sieci sterującej. Za pomocą pokrętła sterującego jest możliwa szybka konfiguracja bez konieczności korzystania z zewnętrznego komputera.

W razie potrzeby można podłączyć mikrofon zewnętrzny, a przy wykorzystaniu wbudowanego głośnika aktywnie prowadzić korespondencję w sieci radiowej wraz z możliwością zmiany kanału, grupy rozmównej, głośności itp. W trybie serwisowym możliwa jest komunikacja głosowa pomiędzy kontrolerem i stanowiskiem dyspozytorskim za pomocą sieci IP.

Administracja

Kontrolery dostarczane są z oprogramowaniem administracyjnym umożliwiającym zdalną konfigurację i wymianę firmware. Funkcje monitorowania są rozszerzone o wewnętrzny i zewnętrzny czujnik termiczny, możliwość diagnostyki radia oraz wsparcie protokołu SNMP.

Wbudowany kodek VoIP umożliwia wykorzystanie różnych formatów do transmisji głosu przy wykorzystaniu szerokości pasma od 8 kbit/s do 64 kbit/s.

 

Cechy sprzętu

 • Wysokość kasety – 1U dla dwóch kontrolerów
 • HOT SWAP, możliwość wymiany karty kontrolera bez odłączenia kabli sterujących
 • Wewnętrzny i możliwość zastosowania zewnętrznego czujników temperatury
 • 3 wejścia alarmowe ogólnego przeznaczenia z sygnalizacją zmiany ich stanu na konsolach dyspozytorskich
 • Głośnik wewnętrzny oraz gniazdo mikrofonu do obsługi lokalnej oraz interkomu serwisowego

Obsługiwane protokoły komunikacji radiowej

Wbudowany procesor DSP umożliwia obsługę przez kontroler wielu protokołów komunikacji radiowej niezależnie od zastosowanego radiotelefonu bazowego. Do dyspozycji jest cała gama funkcji takich jak na przykład: kodery/dekodery różnych standardów radiowych lub algorytm pomiaru zrozumiałości sygnału.

W przypadku, gdy połączona jest radiowa sieć simpleksowa z dupleksowym abonentem (np. telefon) można wykorzystać wbudowaną funkcję VOX.

 

 • Praca simpleksowa i dupleksowa
 • Wbudowany sprzętowy kodek VoIP (G.711, G.723, G.726, G.728, G.729)
 • Wbudowany koder/dekoder tonów CTCSS, DCS, invert DCS
 • Wbudowany koder/dekoder sygnalizacji 5-tonowych wszystkich popularnych standardów (m.in. ZVEI, CCIR, EEA, EIA) z możliwością definiowania własnych standardów użytkownika
 • Wbudowany koder/dekoder sygnalizacji STQC systemu DSP firmy Digitex stosowany w alarmowaniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Wbudowany koder/dekoder morskiego systemu selektywnego wywołania DSC i sygnalizacji ATIS wykorzystywanej w żegludze śródlądowej
 • Odbieranie poziomu RSSI (w trybie analogowym i cyfrowym) i rozpoznawanie poziomu zakłóceń mowy
 • Opcjonalny czujnik poziomu VSWR instalacji antenowej
 • Opóźnienie sygnału audio dla operacji simpleksowo dupleksowych np. podczas połączeń w relacji RADIO<->TELEFON
 • Lokalna rejestracja korespondencji głosowej na karcie pamięci

W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów w 2017 roku wprowadziliśmy do oferty kontroler Minikom IP w wersji pozwalającej na jego instalację na stanowisku operatora radiotelefonu lokalnego zachowując przy tym możliwość sterowania tym radiotelefonem z poziomu konsol Unikom systemów Multikom IP.

Rozwiązanie takie jest w szczególności
dedykowane dla:

 • Komisariatów i posterunków Policji – lokalny radiotelefon może być używany przez operatora w jednostce i jednocześnie pracować jako radiotelefon wyniesiony komendy miejskiej/powiatowej Policji np. w celu zwiększenia zasięgów miejskiego/powiatowego stanowiska dyżurnych z użyciem trybu “voting”.
 • Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP i niektórych jednostek OSP ze stałymi dyżurami – lokalny radiotelefon może być używany przez operatora Punktu Alarmowego i jednocześnie pracować jako radiotelefon wyniesiony komendy miejskiej/powiatowej PSP np. w celu zwiększenia zasięgów miejskiego/powiatowego stanowiska kierowania na kanale powiatowym z użyciem trybu “voting” i dodatkowo do alarmowania okolicznych jednostek OSP z wykorzystaniem radiowego protokołu STQC używanego w urządzeniach DSP firmy Digitex.

W porównaniu do wersji standardowej kontroler Minikom IP desktop cechuje:

 • Możliwość obsługi dołączonego lokalnego radiotelefonu z użyciem będącego w komplecie mikrofonu biurkowego i wbudowanego głośnika.
 • Możliwość prowadzenia korespondencji interkomowej z nadrzędnym stanowiskiem dyspozytorskim przez sterującą sieć IP bez obciążania sieci radiowej.
 • Możliwość przyłączenia lokalnego radiowęzła (np. w JRG PSP) do alarmowania lokalnych załóg z poziomu nadrzędnego (miejskiego/powiatowego) stanowiska kierowania.
 • Opcjonalnie wbudowany zasilacz kontrolera i przyłączonego radiotelefonu bazowego.

Kontroler jest wykonany w postaci płytki do montażu wewnątrz sterowanego radiotelefonu (tzw. “option board”). Obecnie dostępny jest dla radiotelefonów Motorola Solutions (seria DM4xxx) i Hytera. Kontroler steruje pracą radiotelefonu z wykorzystaniem firmowych protokołów producentów radiotelefonów. Podstawowe informacje o stanie kontrolera dostępne są na wyświetlaczach sterowanych radiotelefonów. Moduł jest zasilany z radiotelefonu, a sterowanie odbywa się za pomocą wyprowadzonego na zewnątrz konektora sieciowego.

Funkcje dostępne w sterowanym radiotelefonie:

 • zmiana kanału pracy;
 • sygnalizacja tonowa (w trybie analogowym);
 • odczyt stanu styków GIO konektora radiotelefonu;
 • identyfikacja rozmówcy;
 • inne funkcje charakterystyczne dla sterowanych radiotelefonów.