W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów w 2017 roku wprowadziliśmy do oferty kontroler Minikom IP w wersji pozwalającej na jego instalację na stanowisku operatora radiotelefonu lokalnego zachowując przy tym możliwość sterowania tym radiotelefonem z poziomu konsol Unikom systemów Multikom IP i Multikom 2.