Díky vytrvalé snaze neustále se zlepšovat a rozvíjet, která je pro nás charakteristická již od našeho vzniku, jsme se i navzdory silné konkuren- ci ze strany zavedených zahraničních rem stali významným dodavatelem na evropském trhu a naše značka si získala renomé. Při realizaci obzvláště náročných projektů spo- lupracujeme s takovými partnery jako například Siemens, Motorola Solutions, polský Orange, Alcatel-Lucent, Oracle a mnoha dalšími, kteří se na telekomunikačním trhu pohybují již řadu let.
Aktuality

Multikom system with basestations

was installed in new KMP in Bielsko Biała (police station).

Naše produkty

Ať už se jedná o jednotlivé kontrolery základnových radiostanic nebo o komplexní infrastrukturu rozsáhlých síťových systémů, jsme zde, abychom
našli řešení.

Minikom IP Controller

Minikom IP Controller

Multikom IP

Multikom IP

Dispečerská konzole Unikom 8

Dispečerská konzole Unikom 8

Příklady projektů

Příklady instalací zahrnují různá dispečinková centra v různých segmentech organizačních úrovní.

Významný klienti