Stale rosnące wymagania klientów dotyczące wygody sterowania i ergonomii środowiska graficznego połączone z koniecznością integracji konsol z systemami zewnętrznymi doprowadziło nas do połączenia własnego sprzętu obsługującego komunikację głosową – zawierającego sprzętowe kodeki audio - oraz oddzielnej części wizualizacyjnej, która pracuje na osobnym module komputerowym.