Przykładowy schemat organizacji sieci łączności radiowej w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej zbudowanej na elementach systemu Multikom.

 


Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

System dyspozytorski WSKR (Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa w Poznaniu obejmuje kilkanaście stanowisk dyspozytorskich, stacje bazowe na terenie miasta Poznania i województwa wielkopolskiego.

Sukcesywnie był rozbudowywany o kolejne elementy połączone w jedną sieć logiczną za pomocą protokołu IP.

Obecnie poza stanowiskiem WSKR w Poznaniu na cały system składają się:

  • 2 pojazdy dowodzenia i łączności z niezależnymi systemami i konsolami w obudowach mobilnych.
  • Systemy dyspozytorskie zainstalowane w Komendach PSP w Pile, Koninie, Turku, Kaliszu, Lesznie, Wolsztynie i Pile połączone ze sobą z komendą wojewódzką za pomocą dedykowanej sieci IP Komendy Wojewódzkiej PSP.
  • Interfejsów IP do sieci przemienników DMR Mototrbo używanej przez Centrum Zarządzania Kryzysowego województwa wielkopolskiego

Straż Pożarna w Nowym Sączu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu wykorzystuje system Multikom do łączności na terenie powiatu nowosądeckiego.

Pierwotna architektura systemu, który korzystał początkowo oprócz lokalnych radiotelefonów jedną stację bazową zdalnie sterowaną została zmodyfikowana i korzysta obecnie z kilku stacji bazowych sterowanych kontrolerami Minikom IP pracujących w trybie „voting”. Dzięki takiej architekturze dyżurni mają zapewnioną łączność na terenie całego powiatu.

Jako, że kontrolery radiotelefonów bazowych Minikom IP mają wbudowane kodeki sygnalizacji STQC (tonowej sygnalizacji służącej do uruchamiania syren) cała infrastruktura używana jest także do alarmowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). Po wybraniu przez dyżurnego jednostki OSP do alarmowania system automatycznie wybiera radiotelefon bazowy, w którego zasięgu znajduje się alarmowana jednostka OSP. Kontroler Minikom IP przełącza na kilka sekund radiotelefon bazowy z kanału powiatowego na kanał alarmowania, wysyła sekwencję alarmową i powraca do pracy na podstawowym kanale powiatowym.

Patch / Interconnect

Zestawienie bezpośrednich połączeń pomiędzy dostępnymi zasobami: radio-radio, radio-telefon, radio analogowe – radio cyfrowe.