Przykładowy schemat sieci radiowych jednostek Policji integrujących konwencjonalne i trankingowe systemy łączności radiowej.


Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.

Instalacja obejmuje 26 ośrodków dyspozytorskich na różnych szczeblach organizacyjnych Policji na terenie województwa lubuskiego, które są wzajemnie połączone w sieci

Nasze rozwiązanie w niniejszym przypadku umożliwiło zbudowanie rozległej sieci radiowej w ramach całego regionu.

Wykorzystaliśmy istniejącą infrastrukturę klienta opartą na urządzeniach NetPerformer, w połączeniu z sygnalizacją Q.SIG (audio) i protokołem Frame Relay (dane). Połączenie wszystkich systemów Multikom w sieć pozwala na stałe lub tymczasowe udostępnianie dowolnych radiotelefonów bazowych całego systemu dla każdej z konsol dyspozytorskich. W 2012 roku przeprowadzona została skuteczna migracja połączeń sieciowych z konfiguracji pierwotnej do nowej wykorzystującej sieć pakietową IP OST112.

W kolejnych latach system był uzupełniany o interfejsy IP do sieci przemienników radiowych pracujących w standardzie DMR.


Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

System powstał jako podstawowe stanowisko łączności dla dyżurnych Policji na Stadionie Narodowym w Warszawie przygotowane i wykorzystywane operacyjnie podczas mistrzostw Europy w 2012 roku.

Zapewniał integrację wszystkich systemów radiowych używanych przez klienta podczas EURO2012 tj.: sieć radiowa konwencjonalna, EDACS i TETRA. Funkcjonalność konsoli Unikom 7 została znacznie rozszerzona o możliwości związane z organizacją sieci trankingowej EDACS.

Najbardziej krytycznym elementem realizacji zadania był czas – kilkanaście dni na instalację, uruchomienie i wdrożenie systemu.

Obecnie na terenie garnizonu stołecznego policji wdrażane jest uruchomienie kolejnych kilku systemów Multikom, które docelowo będą pracowały w sieci umożliwiającej wzajemne wykorzystywanie zasobów radiokomunikacyjnych pomiędzy stanowiskami dyżurnych.


Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.

Realizacja podobna pod względem wielkości i zastosowanych rozwiązań w jak w Policji województwa lubuskiego – obejmuje 25 samodzielnych systemów dyspozytorskich Multikom 2 obsługujących konwencjonalne sieci radiowe i łączność telefoniczną z wykorzystaniem interfejsu CTI.

Pracownicy stanowisk dyspozytorskich mają możliwość dostępu do dowolnej radiowej stacji bazowej w ramach całego województwa. Pierwotnie do połączeń sieciowych pomiędzy autonomicznymi systemami były wykorzystane protokoły wykorzystujące urządzenia NetPerformer (Q.SIG + Frame Relay).

W roku 2012 dokonano skutecznej migracji do sieci OST112 i poszczególne systemy powiatowe uzupełnione zostały o interfejsy do sieci DMR Mototrbo.


Straż Miejska Warszawa

Straż Miejska w Warszawie jest przykładem systemu dyspozytorskiego, w którym zintegrowaliśmy sieci trankingowe cyfrowe i analogowe (TETRA, EDACS) oraz konwencjonalne analogowe sieci radiowe.

Stanowiska dyspozytorskie mają dostęp do komunikacji głosowej w sieciach TETRA, EDACS i w systemie konwencjonalnym (analogowym). Bardzo przydatną funkcją jest możliwość czasowego łączenia różnych systemów radiokomunikacyjnych ze sobą. Pozwala to na bezpośrednią komunikację między sobą pracowników Straży Miejskiej używających radiotelefonów pracujących w odmiennych systemach.

W 2014 roku w warszawskiej Straży Miejskiej zainstalowany został nowy trankingowy system łączności radiowej w standardzie Nexedge firmy Kenwood. System Multikom połączony jest z systemem Nexedge za pomocą sieci IP z wykorzystaniem firmowego protokołu producenta systemu trankingowego.

Poza prowadzeniem korespondencji głosowej połączenie takie pozwala na obsługę funkcji specjalnych systemu Nexedge z poziomu konsol systemu Multikom łącznie z wizualizacją na mapie konsoli aktualnego położenia rozmówcy dyspozytora. Dodatkowo dane lokalizacyjne przesyłane są z systemu Multikom poprzez interfejs API do zewnętrznej aplikacji wspomagającej dowodzenie.