Modelové schéma rádiové sítě používané policejními jednotkami v Polsku, které integruje jak konvenční, tak dálkové radiokomunikační systémy


Vojvodské ředitelství policie ve městě Gorzów Wielkopolski

Systém zahrnuje 26 dispečerských středisek na různých organizačních úrovních policie v Lubušském vojvodství, které jsou vzájemně propojeny.

Naše řešení v tomto případě umožnilo vybudování rozsáhlé radiové sítě pokrývající celý region.

Při budování sítě jsme využili již existující zákazníkovy infrastruktury založené na zařízeních NetPerformer v kombinaci s protokoly Q.SIG (audio) a Frame Relay (data). Vzájemné propojení všech systémů Multikom v jednu síť činí jakoukoli základnovou radiostanici zapojenou do systému trvale nebo dočasně dostupnou pro kteroukoli dispečerskou konzoli.

V roce 2012 jsme síťová připojení úspěšně přepojili z původní konfigurace na tu novou, která využívá paketovou síť IP OST112.

Během následujících let byl systém doplněn o rozhraní IP pro síť radiových opakovačů fungujících ve standardu DMR.


 

Ředitelství me­tropolitní policie ve Varšavě

Systém byl operativně vytvořen a využíván jako základní komunikační platforma pro příslušníky policie přítomné na Národním stadionu ve Varšavě během mistrovství Evropy v roce 2012.

Jeho hlavním cílem bylo zajistit integraci všech radiových systémů, které zákazník během turnaje EURO 2012 používal, tj. konvenčních radiových sítí, EDACS a TETRA. Využitelnost konzole Unikom 7 byla značně rozšířena o možnosti a funkce, které nabízí trunková síť EDACS.

Největší výzvou celého projektu byl omezený čas: na instalaci a plné spuštění systému jsme měli jen něco kolem dvou týdnů.

V současné době se na území, které spravuje policie hlavního města, postupně uvádí do provozu několik dalších systémů Multikom, které budou součástí sítě, jež bude umožňovat vzájemné využívání zdrojů mezi jednotlivými pracovišti.


 

Vojvodské ředitelství policie v Lublinu

Tento projekt byl svým rozsahem a užitými řešeními srovnatelný s projektem realizovaným pro policii v Lubušském vojvodství. Systém zahrnuje 25 nezávislých dispečerských systémů Multikom 2, které podporují konvenční radiové sítě a také telefonní za pomocí rozhraní CTI.

Pracovníci dispečerského centra mají přístup k jakékoli základnové stanici na území celého vojvodství. Původně se pro síťová připojení mezi autonomními systémy využívaly protokoly založenými na zařízeních NetPerformer (Q.SIG + Frame Relay).

V roce 2012 došlo k přepojení na síť OST112 a jednotlivé okresní systémy
byly doplněny o rozhraní pro síť Mototrbo DMR.


Městská policie Varšava

Systém, který jsme vytvořili pro městskou policii ve Varšavě, je příkladem dispečerského systému, který integruje trunkové digitální a analogové sítě (TETRA, EDACS) společně s konvenčními analogovými sítěmi.

Dispečerská centra mohou navazovat hlasovou komunikaci prostřednictvím sítí TETRA i EDACS, jakož i prostřednictvím konvenčního (analogového) systému. Velmi užitečnou vlastností je možnost dočasně propojovat různé radiokomunikační systémy. Jednotliví příslušníci městské policie tak spolu mohou komunikovat přímo, třebaže používají radiostanice založené na rozdílných komunikačních systémech.

V roce 2014 jsme pro varšavskou městskou policii nainstalovali nový trunkový systém: Nexedge od firmy Kenwood. Systém Multikom je k Nexedge připojen pomocí sítě IP s využitím protokolu výrobce zmíněného trunkového systému.

Kromě navazování hlasové komunikace umožňuje toto spojení využívat různé speciální funkce systému Nexedge prostřednictvím konzolí Multikom, a to včetně vizualizace momentální polohy volajícího dispečera na mapě konzole. Údaje o poloze jsou navíc přenášeny z systému Multikom prostřednictvím rozhraní API do externí řídicí/příkazové aplikace.