Národní systém námořního bezpečí (KSBM), Etapa I - radiokomunikační systém VKV (neboli VHF)


Národní systém námořního bezpečí (KSBM)

Generální zhotovitel projektu Národního systému námořního bezpečí (KSBM, Etapa I), konzorcium společností Alcatel-Lucent a Indra, si pro vybudování radiové sítě VKV (neboli VHF) na polském pobřeží Baltu vybral systém Multikom 2. Na tomto projektu jsme se tedy podíleli jako subdodavatel.

V rámci projektu byly zprovozněny dvě nezávislé radiové sítě: komunikační systém VKV pro Námořní úřady a komunikační systém služby SAR (pátrání a záchrana).

Pro účely obou systémů byla na/v objektech podél pobřeží (např. na majácích) nainstalována nová radiokomunikační zařízení. Pro základnové radiostanice bylo vybráno profesionální vybavení od au­stralské společnosti Spectra a dánské společnosti TPradio. Ovládání základnových stanic zajišťuje jednotná moderní síťová infrastruktura.

Pro účely systému byla do radiových kontrolerů Minikom IP systému Multikom vestavěna podpora systému DSC (digitální selektivní volání). Libovolná radiostanice řízená kontrolerem Minikom tak může provádět DSC volání. Plnou funkčnost a logiku volání DSC zajišťuje modifikovaný software dispečerských konzolí Unikom 8.


Námořní služba pátrání a záchrany (SAR)

Specifičnost komunikačního systému služby SAR spočívá v tom, že se využívá jeden kanál VKV po celé délce pobřeží.

Aby byla zajištěna efektivní radiová komunikace, aplikovali jsme rozšířený režim výběru nejlepšího signálu (Voting), který umožňuje poslech i aktivní radiovou komunikaci prostřednictvím konzolí Unikom 8 s využitím všech základnových stanic podél pobřeží. V kritických situacích mohou specializované konzole provozovat komunikaci v omezené oblasti záchranných operací. V rámci projektu byl také zaveden systém volání DSC, který byl upraven na základě specifických potřeb polské služby SAR, a dále také modemový přenos dat do záchranných plavidel.

Systém je řízen ze dvou dodatečných řídicích stanic v Gdyni a Svinoústí.


Námořní úřady v Gdyni, Słupsku a Štětíně

Konzole Unikom 8 byly nainstalovány ve střediscích Služby provozu plavidel (VTS) podél polského pobřeží Baltu a v kapitanátech (tj. řídicích kancelářích) největších námořních přístavů.

Slouží k řízení aktuální hlasové komunikace a hovorů DSC s plavidly s potenciálním využitím celého spektra kanálů VKV v dosahu několika desítek námořních mil.

Po důkladné konzultaci a dohodě s uživateli byl v některých oblastech pobřeží, ve kterých několik základnových stanic pracuje na jednom radiovém kanále, zaveden režim výběru nejlepšího signálu (Voting). V tomto režimu systém Multikom umožňuje navázat spojení s lodí tak, že se automaticky vybere ta základnová stanice, která z lodě právě přijímá nejsilnější signál. Toto řešení velice usnadnilo rá­diovou komunikaci mezi pracovníky středisek Služby provozu plavidel (VTS).

Podpora digitálního selektivního volání (DSC) ve všech režimech

Kontrolery základnových radiostanic systému Multikom jsou vybaveny kodeky námořního selektivního volání DSC a navigačního systému ATIS využívaného na vnitrozemských vodních cestách.

Řízení a obsluha selektivních telefonátů DSC a dekódování identifikátorů ATIS se provádí prostřednictvím dispečerských konzolí systému Multikom. Scénáře volání DSC dostupné z konzolí umožňují vytáčet a přijímat hovory ve všech režimech naléhavosti.

Dále je také možné zasílat informace o hovorech do externích aplikací využívaných službami, které komunikují s plavidly (např. VTS, SAR, RIS).