Národný námorný bezpečnostný systém v Poľsku. Rádiokomunikačný systém fáza I. - VHF


Národný námorný bezpečnostný systém (KSBM)

Hlavný dodávateľ projektu Národného námorného bezpečnostného systému (KSBM, Etapa I), konzorcium spoločností Alcatel-Lucent a Indra, si pre vybudovanie rádiovej siete VKV (čiže VHF) pozdĺž poľského pobrežia Baltského mora vybral systém Multikom 2. Na tomto projekte sme sa podieľali ako subdodávateľ.

V rámci projektu boli sprevádzkované dve nezávislé rádiové siete:

  • komunikačný systém VKV pre Námorné úrady a
  • komunikačný systém služby SAR (pátranie a záchrana).

Na účely oboch systémov boli v objektoch pozdĺž pobrežia (napr. na majákoch) nainštalované nové rádiokomunikačné zariadenia. Pre základňové rádiostanice bolo vybraté profesionálne vybavenie od austrálskej spoločnosti Spectra a dánskej spoločnosti TPradio. Ovládanie základňových staníc zaisťuje jednotná moderná sieťová infraštruktúra.

Na účely systému bola do rádiových kontrolerov Minikom IP systému Multikom zabudovaná podpora systému DSC (digitálne selektívne volania). Ľubovoľná rádiostanica riadená kontrolérom Minikom tak môže vykonávať DSC volanie. Plnú funkčnosť a logiku volania DSC zabezpečuje modifikovaný softvér dispečerských konzol UNIKOM 8.


Námorná pátracia záchranná služba (SAR)

Špecifickosť komunikačného systému služby SAR spočíva v tom, že sa využíva jeden kanál VKV po celej dĺžke pobrežia.

Aby bola zaistená efektívna rádiová komunikácia, aplikovali sme rozšírený režim výberu najlepšieho signálu (Voting), ktorý umožňuje počúvanie i aktívnu rádiovú komunikáciu prostredníctvom konzol UNIKOM 8 s využitím všetkých základňových staníc pozdĺž pobrežia. V kritických situáciách môžu špecializované konzoly prevádzkovať komunikáciu v obmedzenej oblasti záchranných operácií. V rámci projektu bol tiež zavedený systém volanie DSC, ktorý bol upravený na základe špecifických potrieb poľskej služby SAR, a ďalej tiež modemový prenos dát do záchranných plavidiel.

Systém je riadený z dvoch dodatočných riadiacich staníc v mestách Gdynia a Świnoujście.


Poľské námorné úrady v mestách Gdynia, Słupsk a Szczecin

Konzoly UNIKOM 8 boli nainštalované v strediskách Služby prevádzky plavidiel (VTS) pozdĺž poľského pobrežia Baltského mora a v riadiacich kanceláriách najväčších námorných prístavov.

Slúži na riadenie aktuálnej hlasovej komunikácie a hovorov DSC s plavidlami s potenciálnym využitím celého spektra kanálov VKV v dosahu niekoľkých desiatok námorných míľ.

Po dôkladnej konzultácii a dohode s používateľmi bol v niektorých oblastiach pobrežia, v ktorých niekoľko základňových staníc pracuje na jednom rádiovom kanále, zavedený režim výberu najlepšieho signálu (Voting). V tomto režime systém Multikom umožňuje nadviazať spojenie s loďou tak, že sa automaticky vyberie tá základňová stanica, ktorá z lode práve prijíma najsilnejší signál. Toto riešenie veľmi uľahčilo rádiovú komunikáciu medzi pracovníkmi stredísk Služby premávky plavidiel (VTS).

Podpora digitálneho selektívneho volania (DSC) vo všetkých režimoch

Kontrolery základňových rádiostaníc systému Multikom sú vybavené kodekmi námorného selektívneho volania DSC a navigačného systému ATIS využívaného na vnútrozemských vodných cestách.

Riadenie a obsluha selektívnych telefonátov DSC a dekódovanie identifikátorov ATIS sa vykonáva prostredníctvom dispečerských konzol systému Multikom. Scenáre volania DSC dostupné z konzol umožňujú vytáčať a prijímať hovory vo všetkých režimoch naliehavosti.

Ďalej je tiež možné poslať informácie o hovoroch do externých aplikácií využívaných službami, ktoré komunikujú s plavidlami (Napr. VTS, SAR, RIS).