Nová riadiaca jednotka má v porovnaní s predchádzajúcim riešením, systémom Multikom 2, odlišnú logickú architektúru a výrazne lepšie prepojovacie schopnosti. Ide o takzvaný "softswitch," ktorý je založený na signálových procesoroch najnovšej generácie a funguje natívne v IP protokole.

Multikom IP je vybavený konektormi pre zbernice CAN a PCM, čo umožňuje jeho použitie ako centrálnej riadiacej jednotky kariet sieťového rozhrania systému Multikom 2.

Do jednej rackové skrine s výškou 1U je možné nainštalovať dva typy centrálnej jednotky a dve ďalšie rozširujúce karty. V prípade potreby rozšírenia systému je možné pridať dodatočné rozširujúce sloty pre ďalšie karty, ktoré sa postupne pripájajú jeden na druhý.

Žiadne periférne zariadenia, ktoré so systémom Multikom IP komunikujú prostredníctvom IP protokolu, teda digitálne dispečerské konzoly, kontrolery lokálnych či vzdialene ovládaných rádiostaníc, siete telefónie VoIP alebo siete digitálnych rádiokomunikačných systémov (DMR, TETRA, NEXEDGE a iné), nevyžadujú žiadne ďalšie rozširujúce karty. Prepojovanie hlasu a ovládanie prebieha na úrovni centrálnej jednotky.

Špecializované rozširujúce karty

Funkcie a možnosti systému Multikom IP je možné rozšíriť pomocou dvoch kategórií rozširujúcich kariet:

  • Karty dodatočných signálových procesorov, ktoré zvýšia kapacitu systému
  • Špecializované rozširujúce karty: napríklad karty so vstavanými hardvérovými kodekmi Ambea určenými pre komunikáciu systému Multikom IP s infraštruktúrou rádiových sietí DMR a NEXEDGE

Spätná kompatibilita

Keď sme navrhovali nový riadiaci systém, jednou z našich priorít bolo zachovať plnú kompatibilitu s prvkami staršieho riešenia Multikom 2.

Nová riadiaca jednotka je vybavená výstupnými konektormi pre hlasový tok (PCM) a riadiacu zbernicu (CAN), čo umožňuje pripojenie a ovládanie všetkých kariet s rozhraniami známych zo systému Multikom 2.

Tým pádom je možné siahnuť rovno po nových riadiacich jednotkách, ak je potreba rozšíriť už fungujúci systém Multikom 2, alebo využiť niektoré z kariet systému Multikom 2 pri budovaní nových systémov, ktorých súčasťou majú byť aj komunikačné kanály fungujúce na inej báze, ako je IP protokol:

 

  • Karty ISDN telefónie
  • Karty E1 pre riadenie základňových staníc
  • Riadiace karty lokálnych rádiostaníc
  • Iné karty sieťového rozhrania využívané v systéme Multikom 2

Zadný panel skrine Multikom IP

Ďalšie funkcie

Patch / Interconnect Súbor priamych spojení medzi dostupnými zdrojmi: rádiostanica – rádiostanica, rádiostanica – telefón, analógová rádiostanica – digitálna rádiostanica.
Zdieľanie zdrojovMožnosť prideľovania prístupu ku vzdialenej stanici susednému systému.

 

Výber najlepšieho signálu (Voting) Prevádzkový režim rádiovej siete na jednom spoločnom kanále s automatickým výberom základňovej stanice, ktorá prijíma najsilnejší signál.

Integrácia s externými aplikáciami

Jednou z najčastejších a najvýraznejších požiadavok zo strany naších zákazníkov je integrácia s externými aplikáciami a možnosť prístupu k ich funkciám prostredníctvom dispečerskej konzoly. Typickým príkladom sú protokolovacie systémy, ktoré zaznamenávajú všetku komunikáciu dispečera. Štandardnou súčasťou konzoly je preto softvérový modul umožňujúci prístup k nedávnej, ako aj k staršej archivovanej komunikácii dispečera a jej prehratiu či kopírovaniu.

Systém Multikom umožňuje prípadné využitie funkcií konzol i samotného systému Multikom prostredníctvom externých aplikácií. Pre tento účel je definovaný protokol API, ktorý popisuje použitie všetkých dostupných funkcií ako konzoly, tak systému Multikom.

Praktickým príkladom takéhoto využitia je použitie systému Multikom za účelom vzdialeného spustenia poplašných sirén dobrovoľných hasičov prostredníctvom hasičskej aplikácie SWD.