Už od vzniku spoločnosti Elvys je našim cieľom neustále sa rozvíjať a zlepšovať portfólio naších produktov, technológií a služieb. Vďaka tomu sme sa stali stabilným dodávateľom a na Európskom trhu sme si vybudovali dobré meno. Spolupracujeme s mnohými lokálnymi partnermi, ako aj veľkými podnikmi z oblasti telekomunikačného trhu.

Spoločnosť Elvys

Naše produkty
Či už ide o ovládanie samostatných základňových radiostaníc, Alebo komplexnú infraštruktúru zložitých sieťových komunikačných systémov, sme tu aby sme našli riešenie.
Príklady projektov

Príklady realizovaných projektov záhŕňaju rôzne typy dispečingových a komunikačných centier pre rôznych užívateľov z oblasti krízového riadenia.

Významní klienti