Už od vzniku spoločnosti Elvys je našim cieľom neustále sa rozvíjať a zlepšovať portfólio naších produktov, technológií a služieb.
Vďaka tomu sme sa stali stabilným dodávateľom a na Európskom trhu sme si vybudovali dobré meno.
Pri realizácii obzvlášť náročných projektov sú často našimi významnými partnermi spločnosti Siemens, Motorola Solutions, Orange Poľsko,Alcatel – Lucent, Oracle  a mnoho ďalšich renomovaných spoločností pôsobiacich v oblasti telekomunikačných technológií.
Novinky

Elvys Polska bude poskytovať rádiové technológie pre projekt GMDSS-PL

Od začiatku roku 2020 sú naše systémy nasadené v projekte nového námorného komunikačného systému pre núdzovú komunikáciu pre poľské pobrežie Baltského mora (GMDSS-PL). Našu úlohou bolo navrhnúť, dodať a uviesť do prevádzky kompletnú...

Viac

Spoločnosť Elvys Poľsko získala objednávku na vybavenie všetkých Hasičských zborov v regióne Podkarpackie

Na základe verejnej súťaže si Regionálne riaditeľstvo Štátneho hasičského zboru (Rzeszów) vybralo našu ponuku ako najvýhodnejšiu. Funkčné požiadavky ponúknutého riešenia boli okrem toho potvrdené praktickými testami vyžadovanými zadávateľom. Náhla zmena...

Viac

Modernizácia polície vďaka našim riešeniam

V spolupráci s naším dlhoročným partnerom Karisma (Wieliczka, Poľsko) sme dokončili dodávku systému Multikom pre jedno z regionálnych veliteľstiev policajného zboru (Podkarpackie). Okrem štandardných hardvérových a softvérových komponentov bol systém...

Viac
Naše produkty
Či už ide o ovládanie samostatných základňových radiostaníc, Alebo komplexnú infraštruktúru zložitých sieťových komunikačných systémov, sme tu aby sme našli riešenie.
Multikom IP

Multikom IP

Riadiaca komunikačná konzola Unikom 8

Riadiaca komunikačná konzola Unikom 8

Minikom IP Controller

Minikom IP Controller

Príklady projektov

Príklady realizovaných projektov záhŕňaju rôzne typy dispečingových a komunikačných centier pre rôznych užívateľov z oblasti krízového riadenia.

Významní klienti