Už od vzniku spoločnosti Elvys je našim cieľom neustále sa rozvíjať a zlepšovať portfólio naších produktov, technológií a služieb.
Vďaka tomu sme sa stali stabilným dodávateľom a na Európskom trhu sme si vybudovali dobré meno.
Pri realizácii obzvlášť náročných projektov sú často našimi významnými partnermi spločnosti Siemens, Motorola Solutions, Orange Poľsko,Alcatel – Lucent, Oracle  a mnoho ďalšich renomovaných spoločností pôsobiacich v oblasti telekomunikačných technológií.
Novinky

Elvys bol vystavovateľom na veľtrhu IFRE-EXPO.

Krajské policajné riaditeľstvá v Katoviciach

boli požiadané, aby poskytli bezpečnosť a ochranu počas samitu o klíme COP24 (24. konferencia strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy). Aby sa zabezpečilo, že novovybudované veliteľstvo v...

Viac

Základňové stanice systému MULTICOM

boli dodané a uvedené do prevádzky pre potreby Nového KMP - Centrálu štátnej polície v meste Bielsko Biala - Poľsko.

Naše produkty
Či už ide o ovládanie samostatných základňových radiostaníc, Alebo komplexnú infraštruktúru zložitých sieťových komunikačných systémov, sme tu aby sme našli riešenie.
Minikom IP Controller

Minikom IP Controller

Multikom IP

Multikom IP

Riadiaca komunikačná konzola Unikom 8

Riadiaca komunikačná konzola Unikom 8

Príklady projektov

Príklady realizovaných projektov záhŕňaju rôzne typy dispečingových a komunikačných centier pre rôznych užívateľov z oblasti krízového riadenia.

Významní klienti