Modelový diagram organizácie rádiovej komunikačnej siete, ktorú používa Štátna Hasičská Služba v Poľsku, zostavený na základe systému Multicom.


Vojvodské riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Poznani

Dispečerský systém vojvodského záchranného koordinačného strediska (WSKR) v Poznani zahŕňa cez 10 dispečerských centier a základňové stanice v samotnej Poznani a na územie Veľkopoľského vojvodstva.

Systém bol postupne rozšírený o ďalšie prvky, ktoré sú prepojené v jednu logickú sieť pomocou protokolu IP.

Momentálne sa systém, mimo centrálu WSKR v Poznani, skladá z:

  • 2 riadiacich a komunikačných vozidiel s nezávislými systémami a konzolami v mobilných skriniach,
  • dispečerských systémov zavedených na hasičských riaditeľstvách v meste Pila, Konin, Turka, Kalisz, Leszno a Wolsztyn, ktoré sú prepojené navzájom a tiež so samotným riaditeľstvom vojvodstva prostredníctvom dedikovanej siete IP vojvodského riaditeľstva,
  • rozhrania IP pre sieť opakovačov MOTOTRBO DMR, ktorú využíva Centrum krízového riadenie Veľkopoľského vojvodstva.

Hasičský záchranný zbor v meste Nowy Sącz

Mestské riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v meste Nowy Sącz využíva systém Multikom na komunikáciu na území okresu Nowy Sącz.

Pôvodná architektúra systému, ktorá bola okrem lokálnych rádiostaníc založená na jednej diaľkovo riadenej základňovej stanici, bola upravená a teraz využíva niekoľko základňových staníc riadených kontrolermi Minikom IP, ktoré fungujú v režime výberu najlepšieho signálu (Voting). Vďaka tejto novej architektúre môžu teraz užívatelia siete ľahko komunikovať na území celého okresu.

Keďže kontrolery základňových rádiostaníc Minikom IP majú tiež zabudované kodeky signalizácie STQC (tónová signalizácia pre aktiváciu sirén), celá infraštruktúra je tiež využívaná na vyhlasovanie poplachu jednotkám Zboru dobrovoľných hasičov. Akonáhle dispečer zvolí konkrétnu jednotku, systém automaticky vyberie základňovú rádiostanicu, v ktorej dosahu sa daná hasičská jednotka nachádza. Kontrolér Minikom IP potom na niekoľko sekúnd prepojí základňovú rádiostanicu z okresného kanálu na výstražný kanál, odošle poplašnú sekvenciu a následne opäť prepne na primárny okresný kanál.

STQC

Tónové selektívne volanie využívané k vyhláseniu poplachu jednotkám Zboru dobrovoľných hasičov.