Dyspozytorski system Multikom firmy Elvys umożliwia integrację różnych urządzeń łączności głosowej, takich jak radio analogowe, radio cyfrowe, radiowe sieci trunkingowe, telefonia i systemy radiowęzła. Dzięki zastosowaniu odpowiednich komponentów system daje również możliwość wysyłania sekwencji z danymi, np. w celu uruchamiania syren alarmowych lub innych krótkich komunikatów.

Multikom IP jest także wyposażony w złacza magistral PCM i CAN pozwalające na zastosowanie jako jednostki centralnej sterującej kartami interfejsów systemu Multikom 2.

W jednej obudowie rack 1U istnieje możliwość instalacji zdublowanej jednostki centralnej systemu oraz dodatkowo dwóch kart rozszerzeń. W przypadku konieczności rozbudowy systemu instalowane są kolejne kasety kart rozszerzeń łączone ze sobą w stos.

Wszystkie urządzenia peryferyjne komunikujące się z systemem Multikom IP za pomocą protokołu IP tj. konsole dyspozytorskie, kontrolery radiotelefonów lokalnych i zdalnie sterowanych, sieci telefonii VoIP, sieci cyfrowych systemów radiokomunikacyjnych (DMR, TETRA, NEXEDGE i inne) nie wymagają żadnych dodatkowych kart rozszerzeń w systemie a cała komutacja głosu i sterowania odbywa się na poziomie jednostki centralnej.

Specjalizowane karty rozszerzeń

Kasety systemu Multikom IP mogą być rozbudowywane o dwie kategorie kart rozszerzających jego możliwości:

  • Karty kolejnych procesorów sygnałowych zwiększające pojemność systemu.
  • Specjalizowane karty rozszerzeń – na przykład karty z wbudowanymi, sprzętowymi kodekami AMBE do komunikacji systemu Multikom IP z infrastrukturą sieci radiowych DMR i NEXEDGE.

Kompatybilność wsteczna

Jednym z podstawowych założeń przy konstrukcji nowego systemu sterującego było zachowanie pełnej kompatybilności z elementami starszego systemu Multikom 2.

Nowa jednostka sterująca jest wyposażona w gniazda z wyprowadzonymi sygnałami: strumieni głosowych (PCM) i magistrali sterującej (CAN) umożliwiającymi przyłączenie i sterowanie wszystkich kart interfejsów znanych z systemu Multikom 2.

Pozwala to na zastosowanie nowych jednostek sterujących przy rozbudowie aktualnie używanych systemów Multikom 2 oraz użycie w nowo budowanych systemach niektórych z kart systemu Multikom 2 w sytuacjach, gdy przyłączone mają być kanały komunikacyjne pracujące w protokołach innych niż IP:

 

  • Karty telefonii ISDN
  • Karty E1 sterowania zespołami stacji bazowych
  • Karty sterowania lokalnymi radiotelefonami
  • Ine karty interfejsów stosowane w systemie Multikom 2.

Tylny panel obudowy systemu Multikom IP

 

Funkcje dodatkowe

Patch / Interconnect Zestawienie bezpośrednich połączeń pomiędzy dostępnymi zasobami: radio-radio, radio-telefon, radio analogowe – radio cyfrowe.
Udostępnianie zasobów Możliwość przypisania dostępu do stacji wyniesionej do sąsiedniego systemu.

 

Voting Tryb pracy sieci radiowej na jednym, wspólnym kanale z automatycznym wyborem stacji bazowej odbierającej najmocniejszy sygnał.

Integracja z aplikacjami zewnętrznymi

Do istotnych wymogów naszych klientów należy często konieczność integracji z aplikacjami zewnętrznymi i dostęp do ich funkcji za pośrednictwem konsoli dyspozytorskiej. Praktycznym przykładem jest system rejestracji korespondencji, który zapisuje całą komunikację głosową dyspozytora. Standardową część konsoli stanowi więc moduł oprogramowania umożliwiający dostęp do ostatnich rozmów danego dyspozytora, jak również starszego archiwum oraz kopiowanie poszczególnych zapisów.

System Multikom jest przygotowany na potencjalną możliwość wykorzystywania funkcji konsol i systemu Multikom przez aplikacje zewnętrzne. Do tego celu został przygotowany protokół API, który zawiera opis użycia wszystkich funkcji systemu Multikom jak i samej konsoli. Praktycznymi przykładami jego wykorzystania jest użycie systemu Multikom do zdalnego włączania syren alarmowych OSP z poziomu aplikacji SWD Straży Pożarnej.