Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

Centralna dyspozytornia jeleniogórskiego Pogotowia Ratunkowego w 2014 roku.

Przejęła obsługę zespołów wyjazdowych PR z kilku powiatów: jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, lwóweckiego i lubańskiego. Dotychczasowy system łączności radiowej w żaden sposób nie pozwalał na zapewnienie łączności z karetkami w trudnym i górzystym rejonie operacyjnym.

Rozwiązanie problemu zwiększenia zasięgu łączności radiowej adekwatnie do większego rejonu obsługiwanego przez dyspozytornię PR można było zrealizować przez instalację nowej sieci cyfrowych przemienników radiowych jednak limitem były zarówno koszty sprzętu, utrzymania cyfrowej sieci transmisji danych o odpowiednich parametrach jak i konieczność zastosowania rozszerzonej puli kanałów radiowych.

Dla organizacji, która na znacznym obszarze realizuje swoje zadania przez kilkanaście do kilkudziesięciu zespołów wyjazdowych, z czego jednocześnie aktywnych jest co najwyżej część z nich, idealnym rozwiązaniem okazało się zastosowanie kilku zdalnie sterowanych radiowych stacji bazowych pracujących na dotychczas używanych kanałach radiowych.

System Multikom pracuje w jeleniogórskim Pogotowiu Ratunkowym w trybie „voting”. Stacje bazowe zdalnie sterowane są zlokalizowane w miejscach, które sumarycznie pokrywają zasięgiem radiowym wymagany obszar. System automatycznie rozpoznaje poziom odbieranego sygnału na jednym kanale radiowym i kieruje do dyspozytora korespondencję ze stacji bazowej, która w danym momencie odbiera najmocniejszy sygnał.

Dodatkowym atutem zastosowania systemu Multikom była możliwość integracji z lokalnym systemem trankingowym EDACS wykorzystywanym do łączności współdziałania różnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne Jeleniej Góry i okolic.

System jest przygotowany do rozszerzenia o kolejne rejony, o ile zajdzie taka potrzeba.

Koleje Słowackie

Dla spółki Koleje Słowackie spełniliśmy wysokie wymagania – funkcję „voting“ za pomocą której można obserwować poruszający się pociąg na podstawie jego identyfikatora i intensywności sygnału radiowego.

Zaproponowaliśmy zainstalowanie anten kierunkowych wzdłuż linii kolejowej w ponad 15 zespołach stacji bazowych. Każdy z tych zespołów może być wykorzystany w trybie automatycznym “voting” lub w trybie otwartym na innym kanale. Tryb “Voting” rozpoczyna się od selektywnego wywołania konkretnego pociągu. System automatycznie wybierze miejsce z najsilniejszym sygnałem i przełącza bazowe stacje radiowe według intensywności sygnału i odebranego identyfikatora.


Miasto Wrocław

Obecnie to nasz największy pojedynczy zainstalowany system. W ramach tego systemu funkcjonuje około 70 konsol dyspozytorskich i kilkadziesiąt lokalnych radiotelefonów bazowych różnych typów – Tetra, Edacs, konwencjonalnych i DMR.

Do systemu jest przyłączonych 15 oddalonych lokalizacji radiowych z zastosowaniem technologii E1 i jedna z zastosowaniem połączenia sieciowego IP. W ramach kontraktu wybudowana została również wieża antenowa o wysokości 90m.

System umożliwia komunikację radiową we wspólnej dyspozytorni wszystkich głównych organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo miasta – Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i innych służb. W 2013 roku system rozbudowano o kolejne radiotelefony bazowe i stanowiska dyspozytorskie dla potrzeb MZK Wrocław oraz przyłączono za pomocą sieci pakietowej przemienniki radiowe DMR Mototrbo firmy Motorola Solutions pracujące dla potrzeb wrocławskiego Pogotowia Ratunkowego.

Z początkiem 2015 roku infrastruktura systemu Tetra używanego przez MZK Wrocław została zmodyfikowana i rozbudowana. Zastosowano rozwiązanie TetraNode firmy Rohill. System Multikom został przyłączony do infrastruktury TetraNode z wykorzystaniem protokołu sieciowego producenta infrastruktury Tetra firmy Rohill.

Dzięki takiej integracji konsole systemu Multikom mają dostęp do wielu zaawansowanych funkcji wrocławskiej Tetry.