Rok 2019 priniesol nové, zaujímavé objednávky od jednotiek Štátneho hasičského zboru. Prevádzkové služby poľskej gardy oceňujú funkčnosť a spoľahlivosť rádiových systémov postavených na systéme Multikom. Všetky nové inštalácie využívajú funkciu „voting“ na zvýšenie dosahu rádiovej komunikácie na okresných kanáloch Štátneho hasičského zboru. Okrem zvýšenia dosahu hlasovej komunikácie umožňujú stanice núdzovému signálu, aby sa dostal aj k vzdialeným jednotkám Dobrovolného hasičského zboru. Ako štandard sa akceptuje aj integrácia nových systémov so softvérom na podporu velenia používaných na riadiacich pozíciách.

Nové inštalácie sa budú implementovať ako pre regionálne (Kościan, Puck, Gostyń, Legionowo), tak aj pre obecné (Olsztyn, Opole) veliteľstvá.