Na základe verejnej súťaže si Regionálne riaditeľstvo Štátneho hasičského zboru (Rzeszów) vybralo našu ponuku ako najvýhodnejšiu. Funkčné požiadavky ponúknutého riešenia boli okrem toho potvrdené praktickými testami vyžadovanými zadávateľom.

Náhla zmena pracovných podmienok v súvislosti s pandémiou COVID-19 si vyžiadala podpísanie zmluvy, ako aj dohodnutie plánu úkonov na diaľku. Obidve zmluvné strany zaviedli postupy, aby sa efektívne pripravili na dodávku a inštaláciu. Napriek momentálnym ťažkostiam, ktoré súvisia najmä s prístupom k zariadeniam na inštaláciu zariadení, sa očakáva, že práce budú dokončené v pôvodnom termíne.