V spolupráci s naším dlhoročným partnerom Karisma (Wieliczka, Poľsko) sme dokončili dodávku systému Multikom pre jedno z regionálnych veliteľstiev policajného zboru (Podkarpackie). Okrem štandardných hardvérových a softvérových komponentov bol systém upravený tak, aby vyhovoval špecifickým potrebám vyplývajúcim z prevádzky v sieti rádiových opakovačov.