boli požiadané, aby poskytli bezpečnosť a ochranu počas samitu o klíme COP24 (24. konferencia strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy). Aby sa zabezpečilo, že novovybudované veliteľstvo v Katoviciach bude plne pripravené pre potreby samitu, bol objednaný systém Multikom IP ako aj naše služby, ktoré boli využité pri technickom zabezpečovaní samitu, ale aj pri organizácii veliteľstva.