Začiatkom roku 2019 sme podpísali zmluvu s generálnym dodávateľom nového námorného komunikačného systému pre núdzovú komunikáciu pre poľské pobrežie Baltského mora (GMDSS-PL), spoločnosťou Wasko SA z Gliwíc. Medzi naše úlohy patrí navrhovanie, dodávka a uvedenie do prevádzky kompletnej rádiovej infraštruktúry systému. Zahŕňa rádiové základňové stanice, rádiové vyhľadávače, inštalácie antén, systémy diaľkového ovládania a kontroly, ako aj vybavenie staníc operátorov systému GMDSS. Prvky riadiacej infraštruktúry a dispečerských staníc systému Multikom budú zodpovedné za prijímanie tiesňových volaní DSC. Integrácia s ostatnými komponentmi IKT a operačným softvérom sa bude vykonávať aj v rámci prevádzky systému DSC pre námorné selektívne volania. Systém bude pokrývať zóny A1 a A2 (rádiové pásma VHF a MF) poľského pobrežia. Pri výbere dodávateľa a technológie zohrala významnú úlohu referencia na dodávku systému námornej komunikácie VHF, ktorú sme v roku 2014 spustili pre námorné úrady a námornú pátraciu a záchrannú službu v rámci národného projektu.

1. etapa systému námornej bezpečnosti. Z historického hľadiska je potrebné uviesť, že v spolupráci so spoločnosťou Wasko SA boli už takmer pred 20 rokmi zrealizované v Poľsku prvé inštalácie systému Multikom 2.