Od začiatku roku 2020 sú naše systémy nasadené v projekte nového námorného komunikačného systému pre núdzovú komunikáciu pre poľské pobrežie Baltského mora (GMDSS-PL).

Našu úlohou bolo navrhnúť, dodať a uviesť do prevádzky kompletnú rádiovú infraštruktúru systému. Tá zahŕňala rádiové základňové stanice, rádiové vyhľadávače, inštalácie antén, systémy diaľkového ovládania a kontroly, ako aj vybavenie staníc operátorov systému GMDSS.

Prvky riadiacej infraštruktúry a dispečerských staníc systému Multikom sú zodpovedné za prijímanie tiesňových volaní DSC. Integrácia s ostatnými komponentmi IKT a operačným softvérom sa vykonáva aj v rámci prevádzky systému DSC pre námorné selektívne volania. Systém pokrýva zóny A1 a A2 (rádiové pásma VHF a MF) poľského pobrežia.