Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach w ramach przygotowań do zabezpieczenia szczytu klimatycznego COP24 zleciła nam dostawy elementów systemu dyspozytorskiego Multikom służących do budowy Zintegrowanego Stanowiska Dowodzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, utworzonego w związku z organizacją szczytu klimatycznego. Zamówienie obejmowało także aktywną pomoc przy organizacji stanowiska oraz asystę techniczną w zakresie serwisu urządzeń obsługujących sieci radiokomunikacyjne podczas przebiegu szczytu.