We współpracy z naszym wieloletnim partnerem, firmą Karisma z Wieliczki, zrealizowaliśmy dostawę systemu Multikom dla jednej z komend powiatowych podkarpackiego garnizonu Policji. Poza standardowymi elementami sprzętu i oprogramowania system został zmodyfikowany do specyficznych potrzeb dyżurnych wynikających z pracy w sieci przemienników radiowych.