Jego zastosowanie pozwala dyspozytorom na przekazywanie jednostronnych poleceń lub innych komunikatów do lokalnych i oddalonych zespołów pracowników. Dodatkowo mozliwe jest sterowanie elementami automatyki.