Rejestracja oprócz zapisu przebiegu korespondencji głosowej obejmuje także dane stowarzyszone jak na przykład:

  • znaczniki czasowe początku i końca rozmowy,
  • identyfikatory rozmówców w sieciach telefonicznych i radiowych.

Rejestracji mogą podlegać także inne dane dotyczące aktywności sieci, do których system Multikom ma dostęp, np. statystyki aktywności w cyfrowych sieciach radiokomunikacyjnych.

Do współpracy z aplikacjami zewnętrznymi dostępny jest protokół API pozwalający na dostęp do wszystkich zapisanych rekordów z zewnętrznych aplikacji na przykład wspomagających dowodzenie lub tworzących różnego rodzaju zestawienia statystyczne.

Niezależnie od modułu rejestracji korespondencji system Multikom 2 może przesyłać głos i dane do zewnętrznych systemów rejestracji korespondencji łącznie z najpopularniejszymi na polskim rynku tj. firm: TRX, SIM i Compol.

Jego zastosowanie pozwala dyspozytorom na przekazywanie jednostronnych poleceń lub innych komunikatów do lokalnych i oddalonych zespołów pracowników. Dodatkowo mozliwe jest sterowanie elementami automatyki.

Aplikacja umożliwia podłączenie za pośrednictwem VPN do jednostki centralnej systemu i prowadzenie korespondencji w czasie rzeczywistym.

Prezentujemy Państwu aplikację mobilną dostępną na platformie Android.

Aplikacja mobilna to praktyczne rozwiązanie dla potrzeb nadzoru, monitoringu czy koordynacji działań.