Rejestracja oprócz zapisu przebiegu korespondencji głosowej obejmuje także dane stowarzyszone jak na przykład:

  • znaczniki czasowe początku i końca rozmowy,
  • identyfikatory rozmówców w sieciach telefonicznych i radiowych.

Rejestracji mogą podlegać także inne dane dotyczące aktywności sieci, do których system Multikom ma dostęp, np. statystyki aktywności w cyfrowych sieciach radiokomunikacyjnych.

Do współpracy z aplikacjami zewnętrznymi dostępny jest protokół API pozwalający na dostęp do wszystkich zapisanych rekordów z zewnętrznych aplikacji na przykład wspomagających dowodzenie lub tworzących różnego rodzaju zestawienia statystyczne.

Niezależnie od modułu rejestracji korespondencji system Multikom 2 może przesyłać głos i dane do zewnętrznych systemów rejestracji korespondencji łącznie z najpopularniejszymi na polskim rynku tj. firm: TRX, SIM i Compol.

Jego zastosowanie pozwala dyspozytorom na przekazywanie jednostronnych poleceń lub innych komunikatów do lokalnych i oddalonych zespołów pracowników. Dodatkowo mozliwe jest sterowanie elementami automatyki.

Aplikacja umożliwia podłączenie za pośrednictwem VPN do jednostki centralnej systemu i prowadzenie korespondencji w czasie rzeczywistym.

Prezentujemy Państwu aplikację mobilną dostępną na platformie Android.

Standardowo dostęp do zasobów radiowych systemów Multikom zapewniają konsole Unikom instalowane na stanowiskach dyspozytorskich.

 

Dodatkowo po konsultacjach z użytkownikami naszych systemów została stworzona prosta aplikacja na monitorowanie oraz prowadzenie korespondencji radiowej z urządzeń mobilnych (telefon lub tablet) pracujących pod kontrolą systemu Android. Użytkownika aplikacji ma możliwość nasłuchu wybranych radiotelefonów bazowych, w tym także grupy radiotelefonów pracujących w trybie „voting” oraz prowadzenie dwustronnej komunikacji radiowej. Co istotne zaimplementowana jest funkcja interkomu pomiędzy urządzeniem mobilnym a konsolami stanowiska dyspozytorskiego.

 

 

Komunikacja tego typu nie obciąża kanału radiowego i jest niesłyszalna dla użytkowników radiotelefonów w sieci. Rozwiązanie dedykowane jest dla osób będących poza stanowiskiem pracy dyspozytorów a wymagających dostępu do monitorowania sytuacji tj. na przykład: kadry kierowniczej, specjalistów czy techników nadzorujących sprawność sieci radiowej.

 

Trzeba pamiętać, że funkcjonalności aplikacji jest znacznie ograniczona w porównaniu do tradycyjnych konsol operatorskich. Podstawowe wymagania to Android w wersji 10 lub wyższej oraz możliwość instalacji połączenia VPN pomiędzy urządzeniem mobilnym a siecią wewnętrzną organizacji korzystającej z systemu Multikom.