byla zadána úloha zajistit bezpečnost a ochranu během summitu o klimatu COP24 (24. konference stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu). Aby bylo zajištěno, že nově vybudované velitelství v Katovicích bude plně připraveno plnit své úlohy počas summitu, byl objednán a nasazen systém MULTICOM IP jakož i naše odborní služby, které byly využity při technickém zajišťování summitu, ale i při prípravě a organizaci velitelského stanovište.