Na začátku roku 2019 jsme podepsali smlouvu s generálním dodavatelem nového námořního komunikačního systému v nebezpečí pro polské pobřeží Baltského moře (GMDSS-PL) společností Wasko SA z Gliwic. Mezi naše úkoly patří navrhování, dodávka a uvedení do provozu kompletní rádiové infrastruktury systému. Zahrnuje rádiové základnové stanice, rádiové vyhledávače, anténní instalace, systémy dálkového ovládání a dohledu a zařízení pro stanice operátorů systému GMDSS. Prvky řídicí infrastruktury a dispečerských stanic systému Multikom budou odpovědné za příjem tísňových volání DSC. Integrace s dalšími součástmi IKT a operačním softwarem bude rovněž provedena v rámci provozu systému DSC pro námořní selektivní volání. Systém pokryje zóny A1 a A2 (rádiová pásma VHF a MF) polského pobřeží. Při výběru dodavatele a technologie byly názory na systémy námořní komunikace VHF, které jsme v roce 2014 zahájili pro námořní úřady a námořní pátrací a záchrannou službu v rámci národní výstavby, pravděpodobně významné.

1. Etapa systému námořní bezpečnosti. Z historického hlediska je třeba zmínit, že ve spolupráci s Wasko SA téměř před 20 lety byly v Polsku provedeny první instalace systému Multikom 2.